Supervize, vzdělávací semináře, workshopy na zakázku

 

Supervize, vzdělávací semináře, workshopy na zakázku

 

SUPERVIZE (indiviuální, týmová, klientská, tématická)

Přemýšlíte o možnosti zkvalitnit pracovní dovednosti a výkony v týmu či u vašich zaměstnanců?

Supervize nabízí:

 • odborný rozvoj pracovníka
 • porozumění emocím při práci s klientem
 • redukce chyb
 • prevence profesionálního selhání
 • prevence syndromu vyhoření
 • zklidnění atmosféry na pracovišti
 • podpora zvládání vlastních nejistot v profesionální roli
 • obnova či udržování duševní rovnováhy pracovníka
 • podpora profesionální identity
 • ujasnění si pracovních postupů
 • hledání pocitu vlastní hodnoty ve své profesi
 • hledání řešení konkrétních úkolů


Témata supervizního rozhovoru se mohou týkat osobní spokojenosti pracovníka s prací, účinnosti poskytované služby či péče o klienta/pacienta, kvality práce. Jde-li o týmovou (skupinovou) supervizi, do popředí vystupují vztahy v kolektivu, otázky spolupráce, komunikace v týmu, ale i konflikty a překážky.


Kde supervize probíhají?

Přímo na pracovišti supervidovaných - tedy u vás, ve vašem prostředí.

Jak dlouho trvají?

Doporučená doba 2 až 4 hodiny s přestávkami. Podrobné informace vám rádi poskytnu osobně (606 770 175)

Vzdělávací semináře, workshopy na zakázku

Témata:

 • interpersonální, krizová a mediální komunikace
 • sebepoznání (test MBTI, Interpersonální styly řešení konfliktů)
 • seminář Transakční analýza
 • závislosti moderní doby
 • vývojový psychlogie v praxi
 • mediatrénink
 • vyjednávání, komunikační strategie
 • marketingová strategie firmy
 • SWOT analýza firmy
 • prezentace na veřejnosti, rétorika
 • týmová práce, teambuilding
 • timemanagement
 • poradenství v oblasti firemní psychologie
 • osobnostně sociální rozvoj jedince
 • stres a vyhoření
 • relaxační techniky
 • tvorba videa, střih, videoprezentace, výukové filmy
 • oběti kyberšikany, kybergroomingu, sextingu a podobně
 • digidetox

Poradenství pro rodiče, učitele, děti a skorodospělé - jak se bezpečně chovat na internetu, co je vhodné a co není, jaká nebezpečí čekají na síti, co dělat, když se to týká i mne.

Školení, přednášky, vystoupení na konferenci, zkušenosti z praxe.

Články a mediální rozhovory.

Tvorba metodických materiálů na zakázku.

 

Napište nám