Léčba závislostí - digi, alkohol, drogy, vztahy

Individuální nebo párová terapie - 50 minut

Poradenství a systematická terapie v oblasti adiktologie, léčba závislostí 

Nabízím pomoc, podporu a spolupráci všem, kteří mají problémy se závislostí na návykových látkách např. alkohol, drogy, léky a jiné, a nebo se potýkají s tzv. nelátkovou závislostí např. gambling, sázky, internet. Mou specialitou je také pomoc při závislostních vztazích (partneři, rodič - dítě ..)

V poslední době se velmi často potkávám se závislostním chováním ve vztazích (partner x partnerka, dospělé dítě x rodič .. atd.). Pomůžu vám rozklíčovat vaše vztahy, komunikační stereotypy a jiné návyky, které vám ve vztazích škodí. Společně najdeme limity ve vztahu a zpracujeme je, aby vás už neomezovaly. 

Jaké závislosti řeším nečastěji?

Alkohol, nikotin, Kratom, digitální technologie (mobil, PC hry), marihuana, pervitin, energetické nápoje, cukr ve všech podobách, ovocné limonády, pornografie, sex, vztahy, nakupování, stimulační drogy, léky, on-line sázky, Instagram, levné on-line nákupy, některé sportovní aktivity, sebepoškozování.

 

SYNDROM ZÁVISLOSTI JE NEMOC

Napište nám