Léčba závislostí - digi, alkohol, drogy, vztahy

Individuální nebo párová terapie - 50 minut

Poradenství v oblasti adiktologie, léčba závislostí (např. možnosti léčby, služby, které pomohou ... atd.)

Nabízíme pomoc, podporu a spolupráci všem, kteří mají problémy se závislostí na návykových látkách např. alkohol, drogy, léky a jiné, a nebo se potýkají s tzv. nelátkovou závislostí např. gambling, sázky, internet.

V poslední době se často potkáváme se závislostním chováním ve vztazích (partner x partnerka, dospělé dítě x rodič .. atd.). Pomůžeme vám rozklíčovat vaše vztahy, komunikační stereotypy a jiné návyky, které vám ve vztazích spíše škodí.

Jaké závislosti řešíme nečastěji?

Alkohol, nikotin, digitální technologie (mobil, PC hry), marihuana, pervitin, energetické nápoje, cukr ve všech podobách, ovocné limonády, pornografie, sex, vztahy, nakupování, stimulační drogy, léky, on-line sázky, Instagram, levné on-line nákupy, některé sportovní aktivity, sebepoškozování.

 

SYNDROM ZÁVISLOSTI JE NEMOC

Napište nám