Koučink, supervize, kurzy

KOUČINK

Koučování je efektivní metoda, která využívá procesu učení při vykonávání určité práce, zaměstnání a zároveň umožňuje nacházet vaše silné stránky. Je to způsob efektivního rozvoje pracovního výkonu a uvolnění vnitřního potenciálu sebe sama.

 • Chcete si vybrat správnou profesi?
 • Chybí Vám v práci motivace?
 • Jste často ve stresu?
 • Nerozumíte si se svými kolegy?
 • Chcete změnit zaměstnání?
 • Cítíte se být vyhořelí?
 • Plánujete zásadní změny ve vašem životě?
 • Uvažujete o zahájení vlastního podnikání?
 • Chcete být úspěšní v práci?

Kouč vám pomůže ujasnit si, co doopravdy chcete, určit si priority, nastavit si konkrétní a reálné cíle a také těchto cílů dosáhnout. Také vám pomůže udržet motivaci a zaměření na vaše cíle, nevzdat to, i když se třeba věci přechodně nedaří.

Pro koho?

Střední management – nárůst povinností a odpovědností s ohledem na růst produktivity firmy nebo naopak s ohledem na kumulaci funkcí a vykonávaných činností, přechod od liniového managementu k projektovému, povýšení, velký skok v kariéře, ...

Top management – jeho pracovníci bývají často ve své pozici osamoceni a mají ve svém okolí málo možností mluvit o svých záležitostech otevřeně v bezpečném prostředí s rovnocenným partnerem, aniž by ohrozili svoji pozici.

Podnikatele a vlastníky malých firem - delegování kompetencí a zodpovědností, hledání svého stylu řízení firmy a zaměstnanců, přijímání a propouštění zaměstnanců, příprava firmy na odchod majitele (např. na zasloužený odpočinek) a příchod nového, změny vlastnictví (např. spojení s jinou firmou), společná práce s rodinnými příslušníky často rozdílných generací nebo bývalými kolegy a kamarády, ukončení činnosti firmy.

Pro každého, kdo má zájem na sobě pracovat, přebírat za sebe zodpovědnost, je ochoten do sebe investovat nejen odpovídající finance, ale také čas, námahu a nejistotu, která podstatné změny často provází. Každého, kdo má zájem o perspektivní, dlouhodobou a trvalou investici do sebe.

Kde? - U nás, ve vaší kanceláři, v kavárně, v zasedací místnosti ... a podobně.

 

SUPERVIZE (indiviuální, týmová, klientská)

Přemýšlíte o možnosti zkvalitnit pracovní dovednosti a výkony v týmu či u vašich zaměstnanců?

Supervize nabízí:

 • odborný rozvoj pracovníka
 • porozumění emocím při práci s klientem
 • redukce chyb
 • prevence profesionálního selhání
 • prevence syndromu vyhoření
 • zklidnění atmosféry na pracovišti
 • podpora zvládání vlastních nejistot v profesionální roli
 • obnova či udržování duševní rovnováhy pracovníka
 • podpora profesionální identity
 • ujasnění si pracovních postupů
 • hledání pocitu vlastní hodnoty ve své profesi
 • hledání řešení konkrétních úkolů


Témata supervizního rozhovoru se mohou týkat osobní spokojenosti pracovníka s prací, účinnosti poskytované služby či péče o klienta/pacienta, kvality práce. Jde-li o týmovou (skupinovou) supervizi, do popředí vystupují vztahy v kolektivu, otázky spolupráce, komunikace v týmu, ale i konflikty a překážky.


Kde supervize probíhají?

Přímo na pracovišti supervidovaných - tedy u vás, ve vašem prostředí.

Jak dlouho trvají?

Doporučená doba 2 až 4 hodiny s přestávkami. Podrobné informace vám rádi poskytneme. Napište nám.

 

Napište nám