Kalendář akcí

 Aktivity v době karantény:

 

 

 

 

 

 

.....Spokojený život není o tom - CO SE NÁM DĚJE - ale z 90% o tom, jak na dané situace REAGUJEME.

 

Mezi podnětem a reakcí na něj je mezera, a v tom, jak tento prostor využijeme, leží klíč k našemu štěstí.

Uvědomujeme si, že každý z nás má svůj život pevně v rukou, že každý z nás má možnost a sílu na to, aby si zvolil reakci na podněty z jeho okolí. A každý z nás je za své jednání plně odpovědný. Odborně se tomu říká proaktivita. Proaktivní lidé si totiž odpovědnost za své činy uvědomují.

Když si slovo odpovědnost přeložíme do angličtiny (responsibility), zjistíme, že etymologický základ je v response (odezva) a ability (schopnost). Najednou ten vztah vidíme jasně – jde o schopnost odezvy, schopnost vybrat si odezvu.

 

Napište nám