Reference

ČEZ, DHL, TV Prima, TV Óčko, Český Rozhlas, Gebrüder Weiss, SpeedPress, Zios, Keiretsu Forum Prague, Zařízeni sociální intervence Kladno, FFUK, PFUK, EPBS, Termonta a.s., Keiretsu Forum, Skálův institut Praha, Magistrát města Kladna, Městská Policie Kladno, SAMK s.r.o., Národní institut dalšího vzdělávání, , Aisis o.s., DDM a SVČ v celé České republice, Krajský úřad Středočeského kraje, Klub českých turistů, ředitelé středních a základních škol ČR., Líska o.s., obce Moravskoslezský kraj, obce Vysočiny, Akademie realitních makléřů - Realitní komora ČR, Seleziánské středisko Jana Trochty

Studium: FFUK Praha

Pětiletý supervizorní psychoterapeutický výcvik - Skálův Institut Praha

Studium MBA - Europort Business School Prague

Rodinná terapie - časová osa (Chvála, Trapková - Liberec)

Adiktologie

Profesní zaměření:

Terapeut, lektorování, projektové řízení, koučink, supervize, mediace, management, marketing, osobnostně sociální rozvoj, psychoterapie, filmová tvorba, adiktologické služby - psychoterapie závislých osob, ambulatní program pro závislé, psychoterapie pro osoby blízké osobám užívající návykové látky, mobilní terénní program (Kladno a okolí)

 Činnosti:

 Výroba spotů pro TV Óčko

Odborný asistent Klubu Inka PR a Klubu tiskových mluvčích

Konzultant vzdělávacích projektů Phillip Moriss, T-mobil, Aliance Zákon 18

Lektor Moderátorské školy Jany Adámkové

Tiskový mluvčí Magistrát města Kladna

Filmový produkční vzdělávacích tématicky zaměřených filmů a videoprezentací pro Aisis o.s.

Lektor odborných seminářů pro Národní institut dalšího vzdělávání a pro Zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků a Středisko služeb školám

Koordinátor filmového festivalu Klapka

Koordinátor výchovně vzdělávacího projektu Paragraf 11/55, Nebojte se Evropy

Koordinace mezinárodní konference Treasure Within – duben 2002

Lektor národních vzdělávacích programů, lektor projektů „Dokážu To!“, Investice do rozvoje vzdělávání, Školy v pohybu, Minimalizace šikany, Rozumíme penězům,

Koordinátor Lanového centra Kladno, manager a lektor teambuildingů na zakázku

Manager a lektor Europort Business School Prague

Vedoucí marketingového oddělení SAMK s.r.o.

Koordinátor Středočeské Adiktologické konference 2015 - Kladno

 

 Publikační činnost - Metodická příručka pro učitele Paragraf 11/55, články v časopise Moderní vyučování, Psychologie Dnes, magazín Sleťák, Wellness, Kladenský deník

Ostatní media: rádio Impuls, radio Relax

 

Napište nám