Supervize

Poradenská metoda vedoucí k reflexi a sebereflexi profesního jednání zaměstnance v pomáhajících profesích.

Přemýšlíte o možnosti zkvalitnit pracovní prostředí a výkony u sebe či u svých zaměstnanců?

Supervize nabízí:

 • odborný rozvoj pracovníka
 • porozumění emocím při práci s klientem
 • redukce chyb
 • prevence profesionálního selhání
 • prevence syndromu vyhoření
 • zklidnění atmosféry na pracovišti
 • podpora zvládání vlastních nejistot v profesionální roli
 • obnova či udržování duševní rovnováhy pracovníka
 • podpora profesionální identity
 • ujasnění si pracovních postupů
 • hledání pocitu vlastní hodnoty ve své profesi
 • hledání řešení konkrétních úkolů


Nabízíme supervize jako individuální či týmové konzultace daného procesu.

Témata supervizního rozhovoru se mohou týkat osobní spokojenosti pracovníka s prací, účinnosti poskytované služby či péče o klienta/pacienta, kvality práce. Jde-li o týmovou (skupinovou) supervizi, do popředí vystupují vztahy v kolektivu, otázky spolupráce, komunikace v týmu, ale i konflikty a překážky.


Kde supervize probíhají?

Přímo na pracovišti supervidovaných - tedy u vás, ve vašem prostředí.

Jak dlouho trvají?

Doporučená doba 2 až 4 hodiny s přestávkami.

Podrobné informace vám rádi poskytneme. Napište nám.

Napište nám