Koučink

Koučování je efektivní metoda, která využívá procesu učení při vykonávání určité práce, zaměstnání a zároveň umožňuje nacházet vaše silné stránky.

Je to způsob efektivního rozvoje pracovního výkonu a uvolnění vnitřního potenciálu sebe sama.

  • Chcete si vybrat správnou profesi?
  • Chybí Vám v práci motivace?
  • Jste často ve stresu?
  • Nerozumíte si se svými kolegy?
  • Chcete změnit zaměstnání?
  • Cítíte se být vyhořelí?
  • Plánujete zásadní změny ve vašem životě?
  • Uvažujete o zahájení vlastního podnikání?
  • Chcete být úspěšní v práci?

Kouč vám pomůže ujasnit si, co doopravdy chcete, určit si priority, nastavit si konkrétní a reálné cíle a také těchto cílů dosáhnout. Také vám pomůže udržet motivaci a zaměření na vaše cíle, nevzdat to, i když se třeba věci přechodně nedaří.

 

Pro koho?

Střední management – nárůst povinností a odpovědností s ohledem na růst produktivity firmy nebo naopak s ohledem na kumulaci funkcí a vykonávaných činností, přechod od liniového managementu k projektovému, povýšení, velký skok v kariéře, ...

Top management – jeho pracovníci bývají často ve své pozici osamoceni a mají ve svém okolí málo možností mluvit o svých záležitostech otevřeně v bezpečném prostředí s rovnocenným partnerem, aniž by ohrozili svoji pozici.

Podnikatele a vlastníky malých firem - delegování kompetencí a zodpovědností, hledání svého stylu řízení firmy a zaměstnanců, přijímání a propouštění zaměstnanců, příprava firmy na odchod majitele (např. na zasloužený odpočinek) a příchod nového, změny vlastnictví (např. spojení s jinou firmou), společná práce s rodinnými příslušníky často rozdílných generací nebo bývalými kolegy a kamarády, ukončení činnosti firmy.

Pro každého, kdo má zájem na sobě pracovat, přebírat za sebe zodpovědnost, je ochoten do sebe investovat nejen odpovídající finance, ale také čas, námahu a nejistotu, která podstatné změny často provází. Každého, kdo má zájem o perspektivní, dlouhodobou a trvalou investici do sebe.

 

Jak to probíhá?

Pravidelná sezení dle potřeb klienta, ideálně 1x - 2x za měsíc na 1,5 hodiny

 

Kde?

Ve Vaší kanceláři, v kavárně, v zasedací místnosti ... a podobně.

nebo na adrese:

Praha, Václavské náměstí

Kladno, ulice Jana Palacha

Napište nám